Kære medlemmer i Historisk Forening!

På grund af Corona epidemien er vi desværre nødt til at aflyse vores arrangementer i marts og april:

Genforeningen – torsdag 26. marts kl. 19.30

Herning Folkeblads 150-års jubilæum samt Historisk Forenings generalforsamling – torsdag 23. april kl. 19.00

Vi vil forsøge at afholde begge arrangementer efter sommerferien.

Omkring 15. april vil vi orientere jer om vores arrangementer i maj og juni.

Pas godt på jer selv og hinanden.

De bedste hilsner

Finn Nielsen
Formand