Foredrag med Kurt H. Jørgensen og generalforsamling, 14. april 2016.