Historisk Forening indbyder medlemmer og andre interesserede til foredrag med Nils Arne Sørensen, professor i moderne historie ved SDU

onsdag 3. oktober kl. 19.30 på Herning Friskole H. C. Ørstedsvej i Herning.

”Torden i Syd” er titlen på første bind af Jacob Paludans roman, Jørgen Stein (1932), der foregår under og efter første verdenskrig. Titlen henviser til, at Danmark som neutral stod uden for krigen. Alligevel satte krigen dybe spor i danskernes tilværelse. I bestræbelsen på at beskytte befolkningen fra konsekvenserne af krigen voksede staten sig uhørt stærk. Tusindvis af danskere blev indkaldt til sikringsstyrken. Krigskonjunkturerne skabte gullaschbaroner og andre nyrige, men også rationering, nød og fattigdom.

Syd for grænsen kom de dansksindede i tysk krigstjeneste, men det tyske nederlag var også forudsætningen for, at Sønderjylland kunne stemme sig dansk i 1920. Foredraget vil belyse disse udviklinger og også diskutere om krigen satte sig vigtige, blivende spor.

Efter fire års krig sluttede 1. verdenskrig i november 1918.

Nils Arne Sørensen stammer fra Herning og har været elev på Sønderagerskolen og Herning Gymnasium. Han er bl.a. forfatter til Den store Krig: Europæernes første verdenskrig, Gads Forlag, 3. udgave, 2014. Bogen kan købes denne aften til favørpris.

Foredraget er gratis for medlemmer. Prisen for ikke-medlemmer er 50 kr.