Historisk Forening inviterer til foredrag og generalforsamling mandag 5. oktober kl. 19.00 på Herning Friskole. Bemærk tidspunktet!

Inden generalforsamlingen fortæller lokalhistoriker og medforfatter Kurt H. Jørgensen om Herning Folkeblads jubilæumsbog »150 ideer og tiltag, der har gjort en forskel«

Sted: Herning Friskole, H.C. Ørsteds Vej 68.

Entre: gratis adagang.

Efter foredraget afholder vi ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Valg til bestyrelsen (op til fem kandidater kan vælges)

     Doris Frederiksen – modtager genvalg
     Karen Odgaard – modtager genvalg
     Niels Henrik Thormann – modtager genvalg

5. Valg af en suppleant.

6. Valg af kritisk revisor.

7. Indkomne forslag, Forslag kan sendes til info@historiskforening.dk

8. Budget og fastsættelse af kontingent. Forslag fra bestyrelsen om at kontingentet for almindelige medlemmer fastholdes uændret på 200 kr. årligt gældende for 2020. Firmakontingentet fastholdes på 1.000 kr. og dækker seks eksemplarer af Herning-bogen.

9. Eventuelt

Foreningens vedtægter kan læses her.

På bestyrelsens vegne

Finn Nielsen
Formand