Kære medlemmer!

Vi er desværre fortsat underlagt restriktioner, som gør at vi ikke må afholde vores planlagte arrangementer. Det næste i rækken er Generalforsamlingen den 22. april, som derfor desværre må aflyses. Når det er muligt, vender vi tilbage med en ny dato.

I programmet er der også annonceret, at tilmeldingen til årets udflugt starter den 14. april. Også her vender vi tilbage med en ny dato, som også vil afhænge af de videre restriktioner. I mellemtiden glæder vi os over, at der fortsat er mulighed for, at vi kan arbejde videre med Herning-bogen 2021, der kommer til at indeholde mange forskellige artikler/historier. Vi ser rigtig meget frem til, at vi alle kan mødes igen.

Med venlig hilsen

Karen Odgaard
Formand for Historisk Forening for Herning Kommune