Historisk Forening inviterer til foredrag torsdag 5. oktober kl. 19.30. – BEMÆRK det korrekte tidspunkt er 19.30.

Niels Henrik Thormann fortæller om herredsfogeder og dramatik bag
Hernings grundlæggelse i 1828.

Det var herredsfoged Jørgen Christian Landts tinghus, der fik det nye
Herning til at vokse frem.

Baggrunden for tinghusets placering var ifølge den senere
museumsforstander H. P. Hansen tre omstændigheder:

  • den økonomiske krise, der drev herredsfoged Caspar Møller til
    underslæb, ildspåsættelse og selvmord
  • den tilfældighed, at efterfølgeren J. Chr. Landt købte Laulund og
    udstykkede en grund derfra
  • den dumhed, at man i Gjelleruplund satte sig imod, da der var udset
    en grund dér

Er der hold i denne og andre verserende fortællinger? Niels Henrik
Thormann har været i arkiverne og forsøgt at verificere dem. Om det
lykkedes – og om nye historier dukkede op – kan man høre torsdag
aften.

Sted: Herning Friskole, H.C. Ørsteds Vej 68.

Entre: gratis for medlemmer, 50 kr. for andre.