Historisk Forening indbyder til årets busudflugt

Lørdag 26. maj 2018

Vi skal besøge Sea  War Museum i Thyborøn, hvor der er rundvisning. På hjemturen lægger vi vejen forbi Bovbjerg Fyr.

Afgang fra Markedspladsen, Møllegade i Herning kl. 09. Hjemkomst ca. kl. 17.30.

Pris: kr. 300 pr. person – dækker bus, entre, rundvisning, frokost og eftermiddagskaffe.

Der er plads til 50 deltagere. Bindende tilmelding senest 20. april ved indbetaling til Handelsbanken reg. nr. 7620 konto 4001135.

Husk at angive navn og kontaktoplysninger (tlf. nr. og email).