Bag Tinghusets mure samt generalforsamling 2019

Historisk Forening inviterer til foredrag og generalforsamling torsdag 25. april kl. 19.00 på Herning Friskole. Bemærk tidspunktet!

Slægtsforsker og ”kriminalforsker” Leif Sepstrup fra Snejbjerg har til denne aften fundet eksempler på små og store retssager ført ved retten i Herning, fra begyndelsen af 1900-tallet.

Han fortæller om hundetyveriet i Smallegade, en fødsel i dølgsmål i Bredgade og de to brødre Laursens fangeflugt fra arresten – i flere omgange.

Leif Sepstrup har desuden fundet ældre og nye fotos af stederne, hvor forbrydelserne fandt sted, for at kunne støtte vores hukommelse.

Sted: Herning Friskole, H.C. Ørsteds Vej 68.

Entre: gratis for medlemmer, 50 kr. for andre.

Efter foredraget afholder vi ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Valg til bestyrelsen (op til otte kandidater kan vælges)

     Finn Nielsen – modtager genvalg
     Vagn Schmidt – modtager genvalg
     Villy Stampe – modtager genvalg
     Ole Jørgensen – modtager genvalg
     René Maxen – modtager genvalg
     Eva Arnsfelt – modtager genvalg
     Jørn Vedel Eriksen – modtager ikke genvalg

5. Valg af en suppleant.

6. Valg af kritisk revisor.

7. Indkomne forslag, herunder vedtægterne. Der er ikke indkommet forslag.

8. Budget og fastsættelse af kontingent. Forslag fra bestyrelsen om at kontingentet for almindelige medlemmer fastholdes uændret på 200 kr. årligt gældende for 2020. Firmakontingentet fastholdes på 1.000 kr. og dækker seks eksemplarer af Herning-bogen.

9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Finn Nielsen
Formand

4. maj i Historiens Hus

ASRA inviterer til markering af Danmarks befrielse. Arrangementet foregår i Historiens Hus, Museumsgade 32, lørdag 4. maj kl. 19.00-22.00.

4. maj invitation

 

 

Arrangementer

maj
12
søn
09:00 Udflugt til Tirpitz
Udflugt til Tirpitz
maj 12 kl. 09:00 – 17:00
Besøg og rundvisning på Tirpitz i Blåvand. Yderligere oplysninger om program, pris og tilmelding følger i Herning Folkeblad onsdag 6. marts 2019 og på historiskforening.dk. Mødested: Markedspladsen i Møllegade. Forventet hjemkomst til Herning kl. 17.
jun
13
tors
19:00 Vandretur i Rind Plantage Rind Kirke
Vandretur i Rind Plantage Rind Kirke
jun 13 kl. 19:00 – 22:00
ftentur i Rind Plantage med udgangspunkt ved Rind Kirke. Lokalhistoriker Evald Sønderby tager os med på en historisk vandretur gennem dele af Rind Plantage. Mødested: Rind Kirke. Gratis for medlemmer af Historisk Forening.

Museum Midtjylland

Se Museum Midtjyllands arrangementskalender her:

Museum Midtjylland kalender