Nyhedsbrev marts 2021

Kære Medlemmer

Der er nu en afklaring på omfanget af forsamlingsrestriktioner indtil 5. april. Det betyder desværre, at vores arrangement om Genforeningen ikke kan afholdes 3. marts som planlagt.
 
Det er vi selvfølgelig rigtig kede af, men vi ser frem til at vi forhåbentlig snart kan mødes igen.

Med venlig hilsen

Karen Odgaard
Formand for Historiskforening for Herning kommune     

Nyhedsbrev januar 2021

Kære Medlemmer

Sidst i november 2020 modtog I ”Program 2021” sammen med Herning-bogen 2020. Programmet indeholder hele dette års arrangementer, hvor vi håber at kunne afholde så mange som muligt, men lige nu er vi som bekendt underlagt restriktioner.

Det første arrangement ”Den gamle Biograf” er sat til tirsdag den 2. februar, som desværre ligger i en periode som allerede er lukket ned. Da ”Den gamle biograf” tidligere har været et tilløbsstykke, vil vi se på, om det kan gennemføres på et senere tidspunkt, evt. i efteråret.

Selvom vi ikke kan mødes, arbejder vi i bestyrelsen videre med Herning-bogen 2021.

Når vi skal finde indhold til Herning-bøgerne, leder vi efter erindringer/historier, både helt gamle og andre tættere på vor tid. Derfor vil vi opfordre Historisk Forenings medlemmer til at skrive jeres erindringer/historie. Det er vigtigt for eftertiden, at I fortæller om jeres og familiens liv.  F.eks. kan I tage udgangspunkt i den egn eller gade, hvor I er født, eller en bestemt begivenhed, som I har været en del af. Det kan også være et job, en fritidsinteresse, en virksomhed eller måske nogle gamle billeder, som kan være udgangspunktet for en historie.     

Lige nu kan være en god lejlighed til at skrive og derefter sende det til Info@historiskforening.dk. Vi kan ikke love, at din historie kommer med i Herning-bogen lige nu, men vi vil sørge for, at materialet kommer videre til Lokalhistorisk Arkiv for Herning, som vil gemme alle historier for eftertiden. På den måde kan jeres erindringer være med til at beskrive den tid, I har levet i og måske blive en del af en fremtidig Herning-bog.

Vi glæder os over, at vi pga. jeres medlemskab fortsat kan arbejde med Herning-bogen 2021, og ser frem til, at vi igen kan mødes til arrangementer.

Med venlig hilsen

Karen Odgaard
Formand for Historiskforening for Herning kommune     

Herning-bogen 2020

Forsiden af Herning-bogen 2020Herning-bogen 2020 er nu i boghandelen og på vej ud til Historisk Forenings medlemmer.

Bogen tager os gennem 111 år med Herning Handelsskole. De tre forfattere Ove Brix, Kai Hansen og Elmer Steensgaard Gade er alle tidligere ledere på forskellige afdelinger af Herning Handelsskole. Deres fortælling går helt tilbage til før den første undervisning, som startede på Torvet i Herning på den gamle realskole. Gennem tiden med kun aftenundervisning med få fag til en etableret skole med faste lærere og egne bygninger. Der har været undervisning på mange forskellige adresser, men rigtig mange kan huske bygningen på H.P. Hansens Vej, som er afbilledet på bogens forside.

Skolens forskellige forstandere, bestyrelsesformænd, uddannelser og påvirkning på fremtidens uddannelser er beskrevet. Desuden er der blevet plads til et afsnit om kunsten på skolerne samt flere internationale
aktiviteter og ikke mindst udtalelser fra mange tidligere elever.

Bogen kan købes for kr. 200 ved henvendelse til bogsalg@historiskforening.dk

Ønske om medlemskab af Historisk Forening, hvor bogen medfølger til samme pris, kan ske til kasserer@histroriskforening.dk

Næste arrangement i Historisk forening er Den gamle biograf, tirsdag 5. februar 2021 – se yderligere under Arrangementer 2021.