Program 2017

DEN GAMLE BIOGRAF

Tirsdag 24. januar kl. 16.00 og kl. 19.30

Doris Frederiksen, Historisk Forening, viser film fra det gamle Herning.
Sted: Social & SundhedsSkolen, Gullestrupvej 10-12.
 

BESØG PÅ SKOLEMUSEET

Torsdag 2. marts kl. 19.00

Kaj Røjkjær og Bent Henriksen viser rundt og fortæller om etableringen af skolemuseet på den tidligere Holtbjerg Skole.
Sted: Holtbjerg Midtpunkt, Valdemarsvej 343. Indgang fra nord ved p-pladsen.
 

KØLKÆR-EGNEN og Historisk Forenings generalforsamling

Torsdag 27. april kl. 19.00

Jørgen Tværmose Andersen fortæller om Kølkær-egnen i 1800-tallet. Hans slægts- og lokalhistoriske bog ”Kirsten Marie og drengene” beskriver et kvindeliv og de første landbrug på heden omkring Kølkær. Derefter afholder foreningen generalforsamling.
Sted: Herning Friskole, H.C. Ørsteds Vej 68.
 

UDFLUGT TIL HORSENS

Søndag 11. juni kl. 9.00 (hjemkomst ca. kl. 18)

Besøg og rundvisnnger på Danmarks Industrimuseum og Fængselsmuseet i Horsens. Yderligere oplysninger om tilmelding, pris m.m. følger i Herning Folkeblad onsdag 8. marts 2017 og på historiskforening.dk.
Mødested: Markedspladsen i Møllegade.
 

ARKÆOLOGISK CYKELTUR

Torsdag 15. juni kl. 18.30-ca. 20.30

Vi cykler med arkæologer fra Museum Midtjylland rundt og besøger de vigtigste fundsteder i Herning. Tilmelding til: museummidtjylland@museummidtjylland.dk eller 96 26 19 20. Gratis for medlemmer af Historisk Forening.
Mødested: Textilforum, Vestergade 20.
 

BESØG på DANSK WILTON A/S

Torsdag 21. september kl. 19.00

Vi bliver orienteret om fabrikkens fortid og nutid, og der bliver mulighed for en kort gennemgang i produktionen. Begrænset antal deltagere. Orientering om tilmelding følger senere.
Sted: Dansk Wilton, Højskolevej 3, Birk.
 

TO DØDE OG ÉN LEVENDE

Torsdag 5. oktober kl. 19.30
Om herredsfogeder og dramatik bag Hernings grundlæggelse i 1828 – foredrag ved Niels Henrik Thormann.
Sted: Herning Friskole, H.C. Ørsteds Vej 68.

 

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!

Medlemmer GRATIS adgang til foredragene – entré for ikke-medlemmer kan variere. Forbehold for ændringer.