Seneste årsberetning

Årsberetning for 1. april 2023 til 31. marts 2024

Inden sidste års generalforsamling afholdt arkæolog og museumsinspektør Martin Winther Olesen et spændende foredrag om Herning-egnen i Middelalderen med særlig fokus på Snejbjerg og Gullestrups kirker og voldsteder. Generalforsamlingen blev afholdt og bestyrelse og suppleanter blev valgt, således at vi kunne forsætte de igangværende arbejder med Herning-bogen og de forskellige medlemsarrangementer. Tusind tak til bestyrelsen for det store arbejde, som hele året bliver gjort med at få udgivet Herning-bogen og med at afvikle foreningens arrangementer.

Årsprogrammets første arrangement var 4. maj i Historiens Hus, som dette år blev arrangeret af Slægtshistorisk Forening. Temaerne var: Våbennedkastning på Herningegnen – På sporet af en EUREKA-sender – Hjælp til venner uanset nationalitet.

Udover disse foredrag bød aftenen på fællessang og tændte lys i vinduerne, mens vi hørte frihedsbudskabet fra London. Altid en stemningsfuld aften som maner til ekstra eftertanke i disse år.

Meget apropos gik Udflugten til Flygtningemuseet og Nymindegab Museum FLUGT søndag den 4. juni, hvor vi i bussen uden for museets nye hovedindgang, tegnet af arkitekt Bjarke Ingels, fik en introduktion af en guide fra museet, inden vi på egen hånd udstyret med en audioguide kunne gå rundt i de mange dele af museet. Både inde og ude fik man indtryk af, hvor stor lejren har været med bl.a. eget gymnasium og teater. Fra 1945-49 var det en meget stor by med ca. 35.000 tyske flygtninge, hvor der nu kun er bevaret nogle barakker og en meget stor kirkegård. Museet har lavet en god formidling af, hvordan det var at være flygtning på stedet dengang, og i en anden del af museet så vi eksempler på, hvordan det er at være flygtning i verden i dag. Absolut et besøg værd, og en frokost i deres cafe kan også anbefales. Da frokosten var indtaget, gik turen til Nymindegab Museum, hvor vi bl.a. kunne se malerier fra byens tid som kunstnerkoloni, som lidt kan sammenlignes med den, som var i Skagen. Meget spændende lille museum.

Efter sommerferien blev næste arrangement også en bustur, hvor vi med Charlotte Lindhardt som guide kørte rundt til Ørre og Sammelstedby søndag eftermiddag den 10. september. Første stop blev gjort ved Sinding Kirke med fortællinger om stedet og nogle af de personer, som ligger begravet der. Næste stop Ørre Kirke og derefter det lille missionshus i Nybro, hvor vejret var til at kaffen kunne nydes på græsset udenfor. Derefter kørte vi til Nygård gamle skole og så klasselokalet. Derfra kunne de, der ønskede det, gå over heden til Helens Hus, mens resten tog bussen om til Blicherstenen, hvor de gående kom med bussen igen. Flot tur i flot vejr!

Næsten som en forlængelse af denne tur var professor Henrik Zetterberg-Nielsen inviteret på Herningsholm for at komme med et indlæg om Blichers fortællinger – mellem fiktion og historie tirsdag den 3. oktober Med udgangspunkt i flere af Blichers fortællinger kunne han vise, hvordan disse fortællinger, som er fiktion, tit blev opfattet som om Blicher selv havde oplevet det hele.

Allerede søndag den 8. oktober var det muligt for vores medlemmer at komme til Museumsforeningens arrangement om Herningsholms Hemmeligheder til medlemspris. Her fik vi set og blev oplyst om mange hemmeligheder. Bl.a. fortalte vores næstformand, Finn Nielsen, om bagsiden af mange af malerierne på Herregården. Vi fik også set hemmelige rum i væggene og kom med på loftet for at se klokkespillet. Hans Rostholm stod for en udendørs rundvisning, som gav en fornemmelse af de forsvundne bygninger og voldene, som de var engang. Ud over dette arrangement bød Museumsforeningen hen over året på flere arrangementer, som vi også kunne deltage i til medlemspris.

Vores næste aktivitet var deltagelse i årets Julemarked i Historiens hus, lørdag den 11. november, hvor mere end 1.000 gæster var forbi for at se Mette Mode-nisserne vågne og besøge de mange stande og boder. Historisk Forening havde også en velbesøgt stand i glassalen.

Den sidste torsdag i november er, traditionen tro, dagen for præsentationen af Herning-bogen, som efterfølgende blev bragt ud af vores mange frivillige hjælpere. De kommer igen og igen og bringer bøgerne ud til vores godt 600 medlemmer. Stor tak for jeres indsats, som er af meget stor betydning – ikke mindst for foreningens pengepung, da vi slipper for den ellers store portoudgift.

Herning-bogen 2023 fik titlen ”I periferien af Herning by” og indeholder beretninger fra nogle af de byer, som ligger uden for selve Herning by. Denne gang med fortællinger fra Brændgård og Holing, Gullestrup, Lundhuse, Lund og Lind samt Snejbjerg. Bogen blev præsenteret ved en reception med besøg af de forskellige forfattere og deres familier, samt flere repræsentanter for vores sponsorer og andre venner af huset. Tak til Herning Folkeblad for en flot omtale i avisen, som sikkert har medvirket til at salget af Herning-bogen 2023 hos boghandlerne har været væsentlig større end tidligere.

Året 2024 blev indledt med et foredrag med titlen Den Gamle By og en slagterbutik fra Herning onsdag den 17. januar 2024. Vi var omkring 80 mennesker samlet her i salen, hvor vicedirektør i Den Gamle By, og tidligere formand for vores forening, Allan Leth Frandsen, meget levende fortalte om Den Gamle By og arbejdet med at genskabe en slagterbutik med dele fra Bessmans slagterbutik på Odensevej i Herning. Vi fik bl.a. set, hvordan der blev fremstillet kunstigt kød, og hvordan huse blev opført som tro kopier af originalerne rundt om i landet.

Traditionen tro var der Den gamle biograf i februar på Social- og Sundhedsskolen. For første gang var alle fire film i farver og med lyd. Den første film var en fortælling om gården Holtbjerg fortalt i 2007 af dengang 83-årige Grete Bordinggaard, som selv voksede op på gården omkring 2. verdenskrig. Den anden film omhandlede Herning-hallerne, som i år fylder 70, med fortællinger fra mange af de personer, som brugte hallerne. Efter pausen blev det tid til to film, som viste Dronnings Margrethe og prins Henriks besøg i Herning i henholdsvis 1986 og 2009. Her spadserede de ad den samme rute fra Torvet til Kongrescenteret, således at vi på den måde kunne se forandringer af både kongeparret og gågaden.

Det sidste arrangement Spor i lyngen, som afholdes ca. hvert andet år, blev afholdt sammen med foreningerne i Historiens Hus og flere andre historiske foreninger. I år blev det afholdt lørdag den 6. april. I løbet af dagen var der bl.a. tre foredrag, hvor vores bidrag var Villy Stampe og Kurt H. Jørgensens fortælling om Mordet i Tjørring. De to andre foredrag var ved journalist Jan Svendsen, som fortalt om Brunkulsbrydning i Vestjylland og Aksel Kramer, som fortalte om Gården ved Grønhøj Kro, Kartoffeltyskerladen Sandkærgård. Hele huset og det opstillede telt var fyldt med arbejdende værksteder og udstillinger fra de mange foreninger. Dagen igennem kom der ca. 500 fordi, og mange af dem stoppede op ved vores stand og så på storskærmen med alle billederne fra Herning-bogen 2022: ”Som Herning så ud for 100 år siden”.

Hele året har vi nydt godt af samarbejdet med Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning og deres arrangementer, ligesom samarbejdet med Museum Midtjylland har været en gevinst. De har bl.a sørget for at formidle vores mange arrangementer til Herning Folkeblad og andre steder, således at der er blevet bragt flere omtaler i avisen og på museets hjemmeside. Dette tror jeg har bidraget til den store tilslutning til vores arrangementer, hvor vi er glade for, at der i gennemsnit har være mere end 70 til hvert arrangement.

Herfra skal lyde en stor tak for at godt samarbejde med de to foreninger og stor tak til vores sponsorer Herning Højskolehjem, Herning Folkeblad, Herning Kommune, Egefonden, Fonden af 1844 og Højhuset Kulturhotel. Desuden en stor tak til bestyrelsen, revisorerne, forfatterne, korrekturlæserne og ikke mindst til Lokalhistoriker Kurt H. Jørgensen for de mange flotte omtaler i Herning Folkeblad med henvisninger til fotos fra Herning-bogen 2022. Også en stor tak til arkivleder Helene Møller Jensen og Lokalhistorisk Arkiv for deres hjælp og støtte.

Til sidst vil jeg slutte med at takke alle for jeres medlemskab – uden jer var vi ingenting.

April 2024/Karen Odgaard

Se årsberetning 2023