Foreningens historie

Historisk Forening for Herning Kommune blev oprettet på den stiftende generalforsamling den 14. marts 1979. Initiativtager og foreningens første formand var lederen af det daværende Rind-Arnborg Egnsarkiv, Christian Isen fra Kølkær.

Foreningens formål var dengang som nu “at udbrede kendskab til og vække interesse for Herningegnens historie, topografi og kulturelle forhold samt dermed beslægtede emner”. Og allerede fra starten var det hensigten at fremme formålet ved at lave medlemsmøder og udgive en årbog. Foreningen lagde ud med ca. 50 medlemmer og kontingentet var 35 kr.

Lige fra begyndelsen har Historisk Forening gået på disse to ben.

Der gik dog et par år før man var klar til en bogudgivelse. Men siden premieren i 1982 med bogen Som Herning så ud for 100 år siden er Herning-bogen udkommet hvert år. En fortegnelse over alle foreningens udgivelser kan ses her.

Medlemsmøderne har gennem årene fundet sted som udflugter, byvandringer, virksomheds- og museumsbesøg, filmforestillinger og foredrag m.m. Foredragene har de senere år tiltrukket i omegnen af 60 tilhørere pr. gang, og foredragsholderne har været såvel lokale som udefrakommende eksperter.

To arrangementer har de sidste mange år været fast indslag i årsprogrammet og er gået hen og blevet “herningbegivenheder”, der tiltrækker masser af deltagere: i august Byvandring med lokalhistorikeren C.E.Bundesen og i januar Den gamle Biograf ved Doris Frederiksen, lederen af Lokalhistorisk Arkiv i Herning.

Hvis du vide mere om historien bag Historisk Forening for Herning Kommune, vil vi anbefale artiklen 25 år med lokalhistorien skrevet af foreningens formand fra 1988-96 Ove Pedersen. Artiklen findes i Herning-bogen 2004.