Her kan du finde billeder fra Historisk Forenings arrangementer.

Billeder fra foredrag med Allan Leth Frandsen

Billeder fra foredrag med Allan Leth Frandsen

Tidligere formand Allan Leth Frandsen på besøg i Historiens Hus, hvor han fortalte om Den Gamle Bys 70'er bydel med særlig fokus på slagterforretningen, der indeholder inventar fra Slagter Bessmann i Herning. 17. januar 2024

Billeder fra Historiens Hus, 23. januar 2019

Billeder fra Historiens Hus, 23. januar 2019

Rigsspillemand Mette Kathrine Jensen Stærk fejrede Evald Tang Kristensen i selskab med ca. 75 medlemmer fra Historisk Forening og Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning.