Her kan du finde billeder fra Historisk Forenings arrangementer.

Billeder fra Historiens Hus, 23. januar 2019

Billeder fra Historiens Hus, 23. januar 2019

Rigsspillemand Mette Kathrine Jensen Stærk fejrede Evald Tang Kristensen i selskab med ca. 75 medlemmer fra Historisk Forening og Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning.