Forbehold for ændringer. Hold øje med foreningens hjemmeside og husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev – send mail til kasserer@historiskforening.dk.

Hemmelige steder

Torsdag 12. januar kl. 19.00
Arkitekt og forfatter Marie-Louise Høstbo fortæller om særlige bygningsværker i Herning og Midtjylland.
Sted: Historiens Hus, Museumsgade 32

Den gamle Biograf

Tirsdag 21. februar kl. 16.00 og kl. 19.30
Doris Frederiksen, Historisk Forening, viser film fra det gamle Herning.
Sted: Social & SundhedsSkolen, Gullestrupvej 10-12

Hammerumpigen

Onsdag 22. marts kl. 19.00
Foredrag ved tidligere museumsdirektør Tinna Møbjerg og arkæolog Hans Rostholm.
Sted: Historiens Hus, Museumsgade 32

Generalforsamling

Torsdag 20. april kl. 19.00
Historisk Forening afholder ordinær generalforsamling. Oplysninger om foredrag følger.
Sted: Historiens Hus, Museumsgade 32.

Udflugt til Flygtningemuseet og Nymindegab Museum

Søndag 4. juni
Oplysninger om program, pris og tilmelding følger i Herning Folkeblad onsdag den 26. april 2023 og på historiskforening.dk.
Mødested: Markedspladsen i Møllegade

Bustur til Ørre og Sammelstedby

Søndag 10. september kl. 13.00
Med Charlotte Lindhardt som guide besøger vi historiske steder i Ørre og Sammelstedby. Oplysninger om pris og tilmelding følger i Herning Folkeblad onsdag 23. august 2023 og på historiskforening.dk
Mødested: Markedspladsen i Møllegade

Blichers fortællinger ꟷ mellem fiktion og historie

Tirsdag 3. oktober kl. 19.00
Foredrag ved professor Henrik Zetterberg-Nielsen om Blicher og hans fortælleteknik, særligt i “Skytten på Aunsbjerg” og “Præsten i Vejlbye”. Arrangeres i samarbejde med Museum Midtjylland.
Sted: Herningsholm Museum, Herregårdsparken 1
Entréprisen kan variere.