Bogudgivelser

Alle bøger udgivet af Historisk Forening:

Herning-bogen 1982

Som Herning så ud for 100 år siden

Herning-bogen 1983

Gunnar Jespersen: Gamle huse med gesvejsninger
Kristian Sommer: Troels Graversen
Anton Duedahl: Mads Dyrlæges spadserestok

Herning-bogen 1984

Mogens Bendixsen: Da Herning havde seks daglige aviser
Vanda Laursen: Søren August Fjelstrup
Tage Lier Hansen: Kunst og klokker

Herning-bogen 1985

Mogens Bendixsen: Vejen til en grøn kommune

Herning-bogen 1986

Konrad Understrup: Af Herning sogns historie

Herning-bogen 1987

Gunnar Jespersen: Op og ned ad Bredgade

Herning-bogen 1988

Gunnar Jespersen: Op og ned ad Østergade

Herning-bogen 1989

Doris Frederiksen: Fotografer i Herning i 100 år

Herning-bogen 1990

Ove Pedersen: Der var engang et Højskolehjem

Herning-bogen 1991

Herning i 40’erne – mennesker og miljøer Farvefotos: Peder Vad – Tekst: Mogens Bendixsen

Herning-bogen 1992

Chr. Christensen: Herning i 1860erne
Mary Bak Kristensen: Ung i Herning omkring århundredskiftet v. Ove Pedersen
Til Storemarked i 1890. Reportage i Herning Folkeblad 30.8.1890
Mogens Bendixsen: Bil- og flyvepioneren Hans Dynesen
Mogens Bendixsen: Den glemte bank: Herning Haandværkerbank
Ove Pedersen: Et sogn og dets lærer. Iver Holmgaard, Ørre

Herning-bogen 1993

Ove Pedersen: Den alsidige Valeur
Mogens Bendixsen: Slideren Thomas Nielsen
Mogens Bendixsen: Den legendariske Poul Andersen
Ove Pedersen: Christian Yde – købmand, bankmand og borgmester

Herning-bogen 1994

Meta Hareskov: Nis Petersen – Digter og menneske
Nis Petersen: En barndoms kulører
Ove Pedersen: Herning-drengen, der blev en af modstandsbevægelsens store ledere. Børge Thing fra Herning blev til Børge Brandt fra BOPA

Herning-bogen 1995

Ove Pedersen: Torvet i Herning

Herning-bogen 1996

Finn Hagedorn: Mindegades skræk

Herning-bogen 1997

Mennesker og hændelser
Mogens Bendixsen: Et vestjysk vejoprør
Henrik Højgaard Madsen: Gamle postkort fra Herning
Børge Therkildsen: Sandalmageren Nis Petersen af Herning
Svenn Herreborg Thomsen: Ein Volk nicht vom Hass regiert. Fremmede i Herning – sommeren 1945
Mogens Bendixsen: Da Herning gjorde op med de landsskadelige
Erik Lynge Andersen: Ilden sprang fra gård til gård. Brandkatastrofen i Thorup
Mogens Bendixsen: Den lille gule skattebog – elsket og hadet

Herning-bogen 1998

Gymnasiet i byen. 75 år med gymnasium i Herning
Allan Leth Frandsen: Byen og skolen
Ove Pedersen: Hvordan Herning fik sit gymnasium
Ove Pedersen: Klokken
Søren Brøndum og Hans Jørgen Thomsen: Herning Gymnasiums tre skoler. Arkitektur og pædagogik i Herning Gymnasiums tre bygninger
Erik Bøegh: Skandaler i pressen
Flemming Overgaard og Martin Tønner: Rektors første sten
Niels Holst-Sørensen: Idrætten i skolen og byen
K.O.Jensen og Bo Esbjørn Larsen: Fra dilettant til musicals
Jens Kragsig Thomsen: Musikalske glimt i Herning Gymnasiums historie

Herning-bogen 1999

Henrik Højgaard Sejerkilde: Vokseværk. En billedrejse gennem Herning 1950-2000

Herning-bogen 2000

Ove Pedersen: Fra hedeskole til moderne skolevæsen. Historien om Hernings skolevæsen fra 1734 til 1970

Herning-bogen 2001

Frem i lyset. Fra baggårde til danseskole i Herning.
Henrik Højgaard Sejerkilde: Et hus på Hernings hovedgade
Tage Uffe Møller Jensen: Verden set fra Vestergade
Evald Sønderby: Købmanden så mulighederne
Allan Leth Frandsen: Der er altid stil over en elev fra B. I. Danseinstitut

Herning-bogen 2002

På de skrå brædder. 125 års teaterliv i Herning
Oluf Nielsen: Teaterminder
Allan Leth Frandsen: Teater i 1907 og lidt til
Allan Leth Frandsen: Theater for levende Billeder
Allan Leth Frandsen: Teaterliv mellem to teaterkriser
Allan Leth Frandsen: Et teater som i Århus og Aalborg
Allan Leth Frandsen: Team – teater på vej
Flemming Georgsen: Register – Herning-bogen 1982-1988

Herning-bogen 2003

Allan Leth Frandsen: En by vokser til
Niels Overgaard: Herning swinger
Allan Leth Frandsen: Herning har så meget andet
Kirsten og Claus Mortensen: En beskrivelse af fynboen, der blev midtjyde, og hans firma
Jørgen A. Pontoppidan: Hedeopdyrkning set fra Høgildgaard
Flemming Georgsen: Register – Herning-bogen 1989-1995

Herning-bogen 2004

Allan Leth Frandsen og Henrik Sejerkilde: Op’ i æ Herning-hal og ud’ i æ Herning-haller
Ove Pedersen: 25 år med lokalhistorien
Flemming Georgsen: Register – Herning-bogen 1996-2003

Herning-bogen 2005

Ove Pedersen: Strejftog i Hernings historie
Flemming Georgsen: Register – Herning-bogen 2004

Herning-bogen 2006

Hverdage i Herning. Opvækst og skoleår for en menneskealder siden
Hanne Jørgensen: En broget flok
Birgit Larsen: Min barndom i Herning – som jeg husker det
Flemming Georgsen: Register – Herning-bogen 2005

Herning-bogen 2007

Sven Illeris: Hernings Erhvervshistorie 1950-2006
Flemming Georgsen: Register – Herning-bogen 2006

Herning-bogen 2008

Nina Seirup: Herning hylder kongen
Rikke Mosegaard Jørgensen: Tekstilarbejderne i Herning
Lene Jensen: Oprettelsen af Midtjyllands Kristne Friskole
Benny Boysen: Maleren Carl Ejnar Jacobsen
Flemming Georgsen: Register – Herning-bogen 2007

Herning-bogen 2009

Herning uden for Herning
Svend Eriksen: Hammerum Folkehøjskole og Friseminarium
Julen omkring 1890’erne på Døvling Vestergård i Skarrild Sogn
Karl Gregersen: Vildbjerg gamle Skole
Søren Kristian Risbjerg Thomsen: Barndomserindringer og historier fra Sdr. Felding
Thomas Christian Jensen: Tjørring i 1950’erne
Flemming Georgsen: Register – Herning-bogen 2008

Herning-bogen 2010

Merete Næsted: Erindringens labyrint
Inge Stendorf: Badeanstalt og friluftsbad
Ove Pedersen: Da der var landstingsvalg i Herning
Agner Frandsen: Boghandleren i Kibæk
C.E. Bundesen: Hernings oprindelse

Herning-bogen 2011

Kurt H. Jørgensen: Historiske spor i Herning – en guide i ord og billeder

Bogtrykkeren

Festskrift for Poul Kristensen ved hans 90-års fødselsdag, 12. januar 2012

Herning-bogen 2012

Doris Frederiksen: “En skatkiste for fremtiden…”
Lise Grunnet: Tale til Hugo E – fredag 6. maj 2011
Bo Røyen: Mejerikrigen i Assing Sogn
Poul Nowack: Dreng i Lind – ung i Herning
Ingrid Rørbæk: Martin Knudsen – hedemaler og cykelsmed
Dorte Kolding: Marie Kiks – der er krummer i de kvinder
Preben Eriksen: Frihedskæmperarmbind fra Herning

Herning-bogen 2013

Dengang i 2013 En billedkavalkade af Ole Jørgensen

Herning-bogen 2014

Herning-bogen 2014
Jørn Vedel Eriksen: For Danmark, Skarpskytten fra Kibæk
Erik Martinussen: Daggry
Chr. Rahbek: Tysk meldestation og flygtningelejr i Hvedde ved Kibæk, Nedkastning af våben, Aflusningscenter vest for Kibæk
Elith Juul Møller: Huse og mennesker i Lille Grønnegade
Wenche Aamodt: Poul Kristensen og Historisk Forening  

Herning-bogen 2015
Hernings tekstileventyr

Inge Stendorf: En families 60-årige tekstilæra
Esther Smedegaard: Mit liv og arbejde i tekstilindustrien gennem 40 år
Kristine Holm-Jensen: Eibi Kjoler
Anna Marie Dahl Andersen: En tillidskvindes historie
Henrik Ellerbæk: Ellerbæk familien
Ida Plougmand: Et liv i tekstilindustriens tjeneste
Aksel Fonnesbæk og Jørn Vedel Eriksen: Tekstil-husmandsbruget Svedano 1958-1998
Villy Stampe: De mange tekstilvirksomheder


Herning-bogen 2016

Jørn Vedel Eriksen: Huset Uhrskov
Kurt H. Jørgensen og Villy Stampe: Mordet i Tjørring
Verner Højersgaard: Charles Maibom
Doris Frederinsen: Fra habitter til cowboybukser
Anna-Ruth Bavnhøj: Herning Ny Missionshotel
Ole Madsen: Opvækst i Rind og kirkeskik på Herningegnen
Verner Højersgaard: Skolegade og Pontoppidansvej
Wenche Aamodt: Doris Frederiksen
Verner Højersgaaard: Præriebilen, også kaldet Munklindebilen

 

Herning-bogen 2017
Herningsholm

Niels Henrik Thormann: Herningsholm – historisk oversigt
Ulla Thyrring: Historien bag historierne
Erik Harbo: Herningsholm og Blicher-Selskabet
Finn Nielsen: Malerisamlingen på Herningsholm
Jesper Meyer Christensen og Celia Ekelund Simonsen: Når trådene bindes på Herningsholm – en udstilling bliver til
Kurt H. Jørgensen: Herningsholm som udflugtsmål
Niels Henrik Thormann: Herningsholm i 1700-taller
Hans Rosholm: Arkæologiske undersøgelser ved Herningsholm
Doris Frederiksen: Litteratur om Herningsholm
Mindeord Carl Erik Bundesen og Ove Pedersen

 

Herning-bogen 2018

Wenche Aamodt: Biblioteket på Brændgårdvej
Evald Sønderby: Lind Skoles 275 års jubilæum
Preben Eriksen: Min skolegang og barndom i Fasterholt
Dorthe Kolding: Vognmand, snedker og restauratør Erik Baden
Verner Højersgaard: FDF-minder fra Herning 1941-1955
Birgit Larsen: Møllegade i 40’erne
Evald Sønderby: Tilplantningen af Rind Sande
Jørn Vedel Eriksen: DUI – Dansk Ungdoms Idræt i Herning

Herning-bogen 2019
Gemt og ikke glemt

Ove Dürr Jensen: Odinsgade og omegn
Aage Dyhr Thomsen: Det er æt engang løvn!
Axel Bjerrehus: Livserindringer fra købmand Axel Bjerrehus
Iver Pedersen: Erindringer fra Sønder Vejen
Ole Madsen: Sådan husker jeg besættelsen
Inge Lise Jensen og Wenche Aamodt: En forenings fødsel

 

Herning-bogen 2020
111 år med Herning Handelsskole

Af Ove Brix, Elmer Steensgaard Gade og Kai Hansen

Herning-bogen 2021

Gert Vestergaard Jensen: Politibetjenten, stuepigen og kancelliråden
Preben Eriksen: 100 år med biavl i familien
Kristian Ingvard Nielsen: Livserindringer
Karen Odgaard: Barndomserindringer set fra Th. Nielsens Gade 72
Over Dürr Jensen: Lokalhistorisk Arkiv
Foreninger i Historiens Hus

Herning-bogen 2022
Som Herning så ud for 100 år siden

Herning-bogen 2023
I periferien af Herning by