Onsdag 22. marts holder tidligere museumsdirektør Tinna Møbjerg og arkæolog Hans Rostholm foredrag om Hammerumpigen. Det foregår i Historiens Hus, Musemsgade 32.

Det hele startede i 1993
Ved anlæggelse af en ny vej blev der fundet syv jordfæste-grave, hvor flere af gravene viste sig at være sensationelle. Det var især Grav 83, også benævnt Hammerum-pigens grav, som indeholdt velbevarede tekstiler, samt grav 8, der indeholdt et velbevaret trætrug. Derfor blev de to grave taget hjem til museet som præparater. Men der gik 16 år, før Hammerum-pigens grav blev undersøgt og 13 år mere, inden grav 8 kunne færdigudgraves.

Foredragsholderne vil fortælle om det tværfaglige samarbejde mellem mere end 20 forskere, som har givet os en ny og rørende indsigt i, hvordan en begravelse foregik i slutningen af det andet århundrede på Herning-egnen blandt bønder, men i et miljø med et udsyn langt ud i Europa.

Foredraget er arrangeret af Historisk Forening i samarbejde med Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning og Museum Midtjylland. Alle er velkomne.

Tid: onsdag 22. marts 2023 kl. 19.00
Sted: Historiens Hus, Museumsgade 32, Herning.
Entre: kr. 90, kr. 50 for medlemmer af Historisk Forening og Museumsforeningen.