Hjælp søges!

Vi håber, at der blandt jer – eller måske en I kender – kan findes en person med interesse for teknik, som kunne tænke sig at hjælpe os med følgende opgaver:

  • Opsætning/nedtagning af lyd- og fremviserudstyr i foredragssalen i Historiens Hus samt andre steder, hvor Historisk Forening afholder arrangementer.
  • Billedbearbejdning og klipning af film

Opgaverne må gerne varetages af den samme person, men det kan også være forskellige personer.

Vi tilbyder selvfølgelig oplæring hos en meget erfaren læremester, og gratis entre ved arrangementerne.

Suppleant til bestyrelsen

Da vi sidste år efterlyste personer, som ville stille op til bestyrelsen eller som suppleanter, var vi så heldige, at to personer meldte sig som suppleanter. I år vil de begge gerne stille op til bestyrelsen, hvorfor vi igen i år søger mindst én person, som vil lade sig opstille som suppleant.

For yderligere oplysninger er I meget velkomne til at kontakte Karen Odgaard på mobil 30240972 eller mail kj.odgaard@gmail.com

Med venlig hilsen

Bestyrelsen