Biler, chauffører og vognmænd samt generalforsamling 2018

Historisk Forening inviterer til foredrag og generalforsamling torsdag 19. april kl. 19.00 på Herning Friskole. Bemærk tidspunktet!

Vagn Olesen, tidligere lastbilchauffør og formand for Transportgruppen i SID/3F, fortæller om sine mange år mellem biler, chauffører og vognmænd i Herning.

Som dreng blev Vagn betaget af de mange lastbiler, der kørte til og fra brunkulslejerne nær hjemmet i Haunstrup. Allerede der bestemte han sig til at blive lastbilchauffør. Efter at være gået ud af skolen måtte han vente hele fire år på at få et kørekort. Under sin militærtjeneste var han heldig at få mulighed for at køre med tunge laster. Derefter fik han sit første arbejde hos en vognmand i Hammerum.

Vagn fulgte med en kammerat på højskole på Sjælland. Her blev han så ansat hos en vognmand, som havde specialiseret sig i transport af nye møbler fra firmaet Fritz Hansen. Efter nogle år kom han tilbage til Herning, hvor han begyndte at køre som langturschauffør for Peter Hornbæk, som var kendt for at køre med alt ”undtagen sand og levende dyr”.

Undervejs vises der masser af billeder fra Vagns tid på landevejen, lastbilerne, ulykker, store og små transportlæs og meget mere.

I 1974 blev han valgt som bestyrelsesmedlem i Chaufførklubben i SID. Det faglige arbejde førte senere til, at han blev ansat som faglig sekretær i SID Herning.

Lastbil

Vagn Olesens lastbil fra Peter Hornbæk.

Sted: Herning Friskole, H.C. Ørsteds Vej 68.

Entre: gratis for medlemmer, 50 kr. for andre.

Efter foredraget afholder vi ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Valg af

a) Bestyrelsesmedlemmer: Doris Frederiksen og N.H. Thormann er på valg for en toårig periode. Op til fire kandidater kan vælges

b) Suppleanter: Karen Odgård er på valg.

c) Kitiske revisorer

5. Indkomne forslag, herunder vedtægterne. Forslag skal sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

6. Budget og fastsættelse af kontingent: Forslag fra bestyrelsen om at kontingentet for almindelige medlemmer fastholdes uændret på 200 kr. årligt gældende for 2019. Firmakontingentet er 1000 kr. og dækker seks eksemplarer af Herning-bogen.

7. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Finn Nielsen
Formand

Udflugt til Sea War Museum 26. maj 2018

Historisk Forening indbyder til årets busudflugt

Lørdag 26. maj 2018

Vi skal besøge Sea  War Museum i Thyborøn, hvor der er rundvisning. På hjemturen lægger vi vejen forbi Bovbjerg Fyr.

Afgang fra Markedspladsen, Møllegade i Herning kl. 09. Hjemkomst ca. kl. 17.30.

Pris: kr. 300 pr. person – dækker bus, entre, rundvisning, frokost og eftermiddagskaffe.

Der er plads til 50 deltagere. Bindende tilmelding senest 20. april ved indbetaling til Handelsbanken reg. nr. 7620 konto 4001135.

Husk at angive navn og kontaktoplysninger (tlf. nr. og email).