Udflugt til Horsens – programændring

Årets udflugt går til Horsens lørdag 11. juni 2016

Afgang fra Markedspladsen Møllegade Herning kl. 09.00 – hjemkomst ca. 17.30.

Besøg på Danmarks Industrimuseum med rundvisning og frokost på havnearbejdernes Cafe Dolly.

Vi har besluttet at foretage en programændring. Vi besøger ikke Det Gl. Fængsel. Årsagen er, at der er motorcykeltræf ved fængslet samtidig med, at vi skulle besøge det. De to ting tror vi ikke passer godt sammen. I stedet har vi valgt at besøge Den Genfundne Bro ved Gudenåen tæt på Vestbirk/Brædstrup. Jernbanebroen er fra 1899 og blev opført i forbindelse med etableringen af privatbanen mellem Horsens og Bryrup. Broen var ved sin opførsel Nordens højeste stålgitterbro. Vi kommer også til at passere Vestbirk Vandkraftværk og den gamle klædefabrik. Vi får kaffe og kage ved broen. 

Vi håber, I er indforstået med aktivitetsbyttet, og vi ser frem til en rigtig god udflugt. 

Deltagerbetaling 250 kr. pr. person afregnes i aftalte penge i bussen. Beløbet dækker bus, frokost excl. drikkevarer, entre og rundvisning på Industrimuseet.   

Turleder Jørn Vedel Eriksen  joern.vedel@gmail.com eller 20801354.

Bemærk at bussen er fyldt op. Der er ikke længere mulighed for at tilmelde sig til udflugten.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling

Historisk Forening afholder ordinær generalforsamling torsdag 14. april 2016 kl. 20.15 på Herning Friskole, H. C. Ørstedsvej 68.

Fra kl. 19.00 – 20.15 er der foredrag om bevaringsværdige bygninger i Herning ved Kurt Jørgensen.

Foreløbig dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab & budget
 4. Valg af
  1. Bestyrelsesmedlemmer:Claus Mortensen er på valg for en toårig periode og modtager genvalg.
   Op til 5 kandidater kan vælges 
  2. Suppleanter: Karen Odgaard på valg.
  3. Kritiske revisorer
 1. Indkomne forslag, herunder vedtægterne – forslag skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
 2. Fastsættelse af kontingent
 3. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Finn Nielsen
Talsmand 

Arrangementer

jun
11
lør
09:00 Udflugt til Horsens
Udflugt til Horsens
jun 11 kl. 09:00 – 17:00
Lørdag 11. juni kl. 9.00 (hjemkomst ca. kl. 17)Besøg på Danmarks Industrimuseum og det gamle fængsel i Horsens.Pris: kr. 250 inkl. bus, entreer, frokost og kaffe.Se information om tilmelding i annonce i Herning Folkeblad onsdag[...]
aug
18
tors
19:00 Besøg i Gjellerup Kirke Gjellerup Kirke
Besøg i Gjellerup Kirke Gjellerup Kirke
aug 18 kl. 19:00 – 21:00
Torsdag 18. august kl. 19.00 Aase Schmidt viser rundt og fortæller om kirkens spændende historie. Begrænset antal pladser. Se annonce om tilmelding i Herning Folkeblad 3. august 2016 eller på historiskforening.dk.Mødested: Gjellerup Kirke.
sep
15
tors
19:30 Oldtidsmotorvejen Herning Friskole
Oldtidsmotorvejen Herning Friskole
sep 15 kl. 19:30 – 21:45
Torsdag 15. september kl. 19.30 Museumsinspektør Martin Winther Olesen fra Museum Midtjylland fortæller om de spændende fund ved udgravningerne mellem Herning og Holstebro.Sted: Herning Friskole, H.C. Ørsteds Vej 68.

program2016

Se Museum Midtjyllands program for 2016