Torsdag 4. marts 2021 udkommer en ny lokalhistorisk bog, ”40 år i Hernings tjeneste”. skrevet af byrådsmedlem og formand for Kultur- og Fritidsudvalget Johs. Poulsen.

Som titlen antyder, beskriver bogen de sidste 40 års lokalhistorie set med en lokalpolitikers øjne. Uanset om man er enig eller uenig i den politik, Johs. Poulsen har stået for, kan ingen være i tvivl om, at han har haft meget stor indflydelse på udviklingen i Herning.

Set med historiske øjne er det en gave, at disse erindringer er skrevet ned, og for Historisk Forening er det en fornøjelse, at vi kan give vores medlemmer muligheden for at købe bogen til favørpris.

Udsalgsprisen i boghandelen vil være kr. 195,-

Medlemmer af Historisk Forening vil kunne købe bogen for kr. 150,- ved henvendelse til Villy Stampe på bogsalg@historiskforening.dk  eller tlf. 23 25 21 06.