Historisk Forening inviterer til foredrag og generalforsamling torsdag 25. april kl. 19.00 på Herning Friskole. Bemærk tidspunktet!

Slægtsforsker og ”kriminalforsker” Leif Sepstrup fra Snejbjerg har til denne aften fundet eksempler på små og store retssager ført ved retten i Herning, fra begyndelsen af 1900-tallet.

Han fortæller om hundetyveriet i Smallegade, en fødsel i dølgsmål i Bredgade og de to brødre Laursens fangeflugt fra arresten – i flere omgange.

Leif Sepstrup har desuden fundet ældre og nye fotos af stederne, hvor forbrydelserne fandt sted, for at kunne støtte vores hukommelse.

Sted: Herning Friskole, H.C. Ørsteds Vej 68.

Entre: gratis for medlemmer, 50 kr. for andre.

Efter foredraget afholder vi ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Valg til bestyrelsen (op til otte kandidater kan vælges)

     Finn Nielsen – modtager genvalg
     Vagn Schmidt – modtager genvalg
     Villy Stampe – modtager genvalg
     Ole Jørgensen – modtager genvalg
     René Maxen – modtager genvalg
     Eva Arnsfelt – modtager genvalg
     Jørn Vedel Eriksen – modtager ikke genvalg

5. Valg af en suppleant.

6. Valg af kritisk revisor.

7. Indkomne forslag, herunder vedtægterne. Der er ikke indkommet forslag.

8. Budget og fastsættelse af kontingent. Forslag fra bestyrelsen om at kontingentet for almindelige medlemmer fastholdes uændret på 200 kr. årligt gældende for 2020. Firmakontingentet fastholdes på 1.000 kr. og dækker seks eksemplarer af Herning-bogen.

9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Finn Nielsen
Formand