Herning-bogen 2022 er nu på vej ud til Historisk Forenings medlemmer.

For 40 år siden udgav Historisk Forening sin første bog med titlen ”Som Herning så ud for 40 år siden”. Denne titel har vi valgt af genbruge i årets bog, som derfor beskriver hvordan Herning så ud i 1922. For at give et visuelt billede af byen, har vi taget udgangspunkt i fotografier fra omkring 1922 fundet på Arkiv.dk. Ikke alle fotografier er præcis fra dette år, men vi har i valget af fotografier bestræbt os på, at de beskriver tiden i byen, som den så ud omkring 1922.

Ved at søge i gamle Herning-bøger samt Herning Avis og Herning Folkeblad fra 1922 har vi kunnet læse om livet på den tid. Her kunne vi også se datidens annoncer, hvor flere af disse er gengivet i bogen. Bagest i bogen findes et kort over byen, som kan foldes ud. Det har ikke været muligt at finde en præcis datering af kortet, men ud fra de gadenavne, der er med på kortet, bør dateringen ligge tæt på 1922.

Herning-bogen 2022 kan købes for kr. 200 ved henvendelse til bogsalg@historiskforening.dk

Ønske om medlemskab af Historisk Forening, hvor bogen medfølger til samme pris, kan sendes til kasserer@historiskforening.dk

Næste arrangement i Historisk Forening er ”Hemmelige steder”, torsdag 12. januar 2023 – se yderligere information under Arrangementer 2023.