Historisk Forening inviterer til vandretur i Rind Plantage torsdag 13. juni kl. 19.00.

Vores guide er lokalhistoriker Evald Sønderby, Lind, der i den seneste Herning-bog har skrevet om tilplantningen af Rind Plantage.

Vi mødes på parkeringspladsen ved Rind Kirke. Herefter går vi ad kirkestien mod Kideris ned mod Rind Å. Sønderby fortæller om plantagens oprindelse og dengang, Rind Å var egnens bedste bademulighed i sommervarmen. Turen går så ind gennem plantagen, der blev anlagt af lokale kræfter omkring 1874 for at standse det flyvesand, der fandtes i området her. Undervejs er der god mulighed for både at se og føle det fine klitsand, der ligger under et tyndt lag muld. Sønderby fortæller om plantagens forskellige træer og forsøgene med tilplantning. På vej tilbage til kirken passerer vi Rind Præstegård.

Fra kirken kører vi til parkeringspladsen bag Helms TMT-Centret på Tavlundvej. Herfra går vi gennem denne østlige del af plantagen, der er en af Herning-egnens flotteste bøgeskove. Her kommer vi bl.a. forbi resterne af to planteskoler, som havde en stor betydning for plantagens udvikling.

På tilbagevejen til bilerne på p-pladsen er der mulighed for at sidde ved borde og bænke på Lind FDF’s arealer. Turen er i alt ca. 3,5 km.


Mødested
: Rind Kirke.